fbpx

Obchodní podmínky 

Provozovatel:
Jóga Letná s.r.o.
Dobrovského 20
170 00 Praha 7
Tel: 735 052 418

 1. Ti, kteří si chtějí rezervovat lekci mohou učinit pouze skrze rezervační systém (nikoli telefonicky, ani e-mailem)
 2. Na hodiny jógy do studia Jóga Letná můžete dorazit i bez rezervace (pokud bude místo – to můžete vždy vidět v rozvrhu)
 3. Ve studiu akceptujeme pouze hotovost, nepřijímáme platební karty ani slevové poukazy Sodexo či Multisport.

SYSTÉM REZERVACÍ A KREDITŮ

 1. Pro možnost on-line rezervace jednotlivých lekcí je potřeba nahrát do systému určitou finanční částku, která se přemění v kredity. Ty se vám pak budou automaticky po přihlášení na lekci strhávat.
 2. Do systému můžete nahrát peníze jak za 1 lekci, můžete však nahrát i větší množství peněz (vybrat lze z přednastavených variant, nebo si můžete vybrat i vlastní částku).
 3. Kredity se do systému hradí pouze online platební kartou (není možné uhradit v hotovosti na recepci či bankovním převodem)
 4. Platnost kreditu na vašem jógovém účtu je 2 měsíce. V případě jejich nevyužití kredity propadají. Zakoupený kredit nelze vrátit. 
 5. Platnost kreditu se nedá prodloužit nahráním nového kreditu.
 6. Pokud se odhlásíte z lekce včas (max do 3 hodin před jejím začátkem) – kredity vám budou vráceny zpět na váš profil. Tyto však mají platnost pouze 14 dní – proto je nezapomeňte využít včas.

JAK SE REZERVOVAT

 1. Po zakoupení kreditu a jeho připsání na váš účet v rezervačním sysému si můžete jednotlivé hodiny rezervovat on-line.
 2. Po vytvoření rezervace požadované lekce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.
 3. Při zrušení jednotlivé lekce studiem Jóga Vinohrady budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu, nebo sms.
 4. Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou.
 5. Rezervace se mohou rušit pouze přes online rezervační systém. Storno rezervací nepřijímáme telefonicky ani e-mailem.
 6. Lekci je možné rezervovat maximálně 1 hodinu před jejím začátkem. Pak už můžete dorazit pouze bez rezervace.
 7. V případě, že na lekci dorazíte se zpožděním, bohužel vám nebude umožněn vstup do studia a kredit za rezervovanou lekci propadá bez náhrady
 8. V případě, že máte vytvořenou rezervaci a na lekci nedorazíte – propadá kredit taktéž bez náhrady.

STORNO PODMÍNKY

 1. Rezervovanou lekci můžete stornovat pouze v rezervačním systému (nikoli přes telefon, nebo e-mailem)
 2. Pokud rezervaci zrušíte do 3 hodin před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky vrácen v plné výši s platností dalších 14 dní.
 3. Pokud svoji rezervaci zrušíte méně jak 3 hodiny před jejím začátkem, kredit za danou lekci vám bude automaticky odečten v plné výši.
 4. Pokud nestihnete utratit nabitý kredit do 2 měsíců, jeho hodnota propadá.
 5. Jóga Vinohrady si vyhrazuje právo na jakékoliv změny v rozvrhu.

POZOR

 1. Jóga Vinohrady si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.
 2. Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích studia Jóga Vinohrady na e-mail uvedený při registraci.
 3. Účastník lekcí ve studiu Jóga Vinohrady, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce jógy a pilates, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 4. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 5. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
 6. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.
 7. Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

PERMANENTKA – PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 1. Permanentka má vždy omezenou platnost (dle aktuálních informací na webu)
 2. Platí na všechny otevřené lekce v rozvrhu
 3. Permanentka se dá využít maximálně 1x denně (nelze ji využít vícekrát za den)
 4. Permanentka nelze využít na uzavřené kurzy, či externí akce/pronájmy konající se ve studiu
 5. Za již zakoupenou permanentku se nedají vrátit peníze ani kredity
 6. Permanentka má své unikátní číslo a vaše jméno, není tedy přenosná a nejde, aby ji uplatňoval někdo jiný
 7. Permanentkou je vždy nutné se prokázat lektorovi před začátkem hodiny a nahlásit se s ní na recepci

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Více informací na tomto odkazu.