fbpx

Barbara Haráčová

vede i lekce v Jóga Letná

O mně:

Je tomu již mnoho let, kdy jsem se poprvé setkala s jógou. Ovšem můj život začala jóga obohacovat pravidelně asi teprve sedm let zpátky. S ohlédnutím zpět je zajímavé a hezké si uvědomit, jak dokáže jóga člověka měnit, pokud je změně otevřen. Vede nás k sebeuvědomování, vnímání svých pocitů, emocí, myšlenek, ke vnímání dechu, jednotlivých částí těla, orgánů, zkrátka vše, k čemu mne do té chvíle nikdo neučil. Proces je postupný a zřejmě nikdy nekončí. Jak praví známé rčení: Jóga je cesta, nikoli cíl. Stejný posun se u mne projevil také na podložce. Kdysi byla má pohybová praxe orientovaná na výkon a vnější efekt, což samozřejmě nemohlo zcela dobře fungovat, protože střed mého těla byl víceméně nevědomý. Jóga, ve své pohybové formě, mne začala časem zajímat úplně jiným způsobem, než bych si kdy myslela. Začala jsem se víc orientovat na hloubku v těle, zjistila jsem, že není důležitá pouze síla a protažitelnost svalů, ale především jejich společná komunikace nebo-li svalové řetězce. Poznala jsem, že dech lépe proudí, že pociťuji části těla, o kterých jsem neměla tušení, že existují, a časem jsem se naučila je ovládat. Vše začalo tak nějak jinak a lépe fungovat.

Jak vedu lekce:

O stejný přístup, jako ve své osobní praxi, se snažím také v  lekcích se svými klienty, u nichž je důležitá především trpělivost, jelikož stejně jako mne je nikdo podobným věcem nikdy neučil. Přesto, že se v lekcích zabývám vnitřními strukturami těla, což jsou svaly mnohem menší než ty povrchové, k jejichž ovládání jsme byli od dětství vedeni, nelze říci, že by byly mé lekce fyzicky jednouduché, naopak. Lidé zjistí, že to, co na pohled vypadá jako „nic“, je občas pěkná dřina, u které se samozřejmě zapojí také svaly povrchové, na které se lidé často orientují. V našem těle nelze nic a nikdy separovat, jelikož vše se vším souvisí. Pokud ovšem pevně nestojí a nepracuje střed a hloubka, povrch dlouho silný nevydrží. Závěr každé lekce věnuji řízené hluboké relaxaci, protože stejně, jako naše tělo získává živiny nikoli během jídla, ale během trávení, relaxace dopřává tělu těžit z předchozího cvičení. Ve studiích si se mnou můžete zacvičit na lekcích Hatha jógy, které jsou obohaceny o poznatky systému Spiraldynamik®. Kdo preferuje jógu spíše jako hluboké a klidné uvnitřnění, toho mohu provést na lekcích Jin jógy, kde se ovšem studenti také dokonale protáhnou (nejedná se o jógu restorativní).

Vzdělání:

  • Česká akademie jógy (Učitelka jógy 2. stupně)
  • Dům jógy v Hlavici (Jóga v širších souvislostech, jóga obohacena o prvky a znalosti konceptu Spiraldynamik®)
  • Sebastian Pucelle Murielle Burellier (Jin jóga I a II)
  • Spiraldynamik® BASIC MOVE (právě probíhající vzdělání)